Avrupa Yeşil Mutabakatı – Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası’na Neler Getirecek?” /DR. TAMER ATABARUT