105 Annenin İklim Değişikliğine Dikkat Çeken Bir Proje / Zeliha Sunal Müzisyen – Çevre Aktivisti

105 ANNENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN BİR PROJE ”Küresel Isınma”

ZELİHA SUNAL MÜZİSYEN – ÇEVRE AKTİVİSTİ

YÜCEL KARAKUŞ MÜZİSYEN BESTECİ

FAZİLET PATIR 105 ANNEDEN BİRİ