Atık Maskeler ve Islak Mendiller / Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü 19 Nisan 2021

Atık Maskeler ve Islak Mendiller

DOÇ. DR. ECE ÜMMÜ DEVECİ NOHU ATIK YÖNETİMİ KOORDİNATÖRÜ

İnsanlar maskelerini çocuk parklarına atıyor!

Günde 198 ton maskeyi sokağa atıyoruz!

Islak mendil doğa ve hijyen düşmanı bir kandırmaca mı?