Atık su arıtma tesisleri genel anlamda çalışıyor mu? Prof.Dr. H.Güçlü İnsel / Doç.Dr. Neslihan Semerci

Türkiye’deki atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi