Atık Yönetimi ve Atıklardan Enerji Üretimi / Muhammet Saraç İZAYDAŞ Genel Müdürü 31 Mart 2021

ATIK YÖNETİMİ VE ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

İZAYDAŞ nedir ve hangi alanda çalışmalar yürütür?

Atık yönetimi alanında hangi faaliyetleri gerçekleştiriyor?

İZAYDAŞ HES ve rüzgar türbinleri

Atıklardan biyogaz üretimi nasıl yapılıyor?

İZAYDAŞ tıbbi atık yönetimi nasıl yapıyor?

Sosyal sorumluluk projesi İZAYCAN

İZAYDAŞ Akademi’nin amaçları ve hedefleri

Çevre farkındalığı için önce eğitim