Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı / Prof. Dr. Bilgehan Nas Konya Teknik Üni. Öğr. Üyesi

GERİ DÖNÜŞÜM

Atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı

ATIKSULARIN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMI

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alternatifleri

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının riskleri ve faydaları

Dünyada öncü ülkeler ve uygulamalar

Ülkemizde öncü iller ve uygulamalar

Ülkemizdeki mevzuatın durumu, güncelleme ihtiyacı ve 2023 yılı hedefleri

Alternatif su temini yöntemleri nelerdir?

Atıksu arıtma sistemlerinin döngüsel ekonomiye katkısı?

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanları nelerdir?

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı projesi?

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında riskler ve faydaları

Türkiye’de suyun sektörel kullanım oranları ve 2023 yılı hedefleri

Türkiye’nin su potansiyeli, su stresi ve yeniden kullanım potansiyeli

Dünyada arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanları Singapur’da su tüketim oranları