Atmosferdeki Kirleticiler Nasıl Oluşur? / Prof. Dr. Yücel Taşdemir Uludağ Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 2 Nisan 2021

HAVADAKİ KİRLETİCİLERİN EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Atmosferdeki kirleticiler nasıl oluşur?

Hava kirliliği nedir ve nasıl oluşur?

Kalıcı organik kirleticiler nelerdir?

“Havadaki kirleticiler zamanla kansere neden oluyor”

Çekirge etkisi nedir?

Atmosferik çökelme ne anlama geliyor?

Hava kirleticilerinin önüne set çekebilmek mümkün mü?

Atmosferik çökelme neden önemlidir?