Buğdayın Genetiği ile oynandı mı?/ Prof.Dr. Hakan Özkan – Çukurova Üni. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi

‘Bitki ıslahı, Buğday ve İnsan’