Çevre Günlüğü – 29 Ocak 2021 (Gökhan Yıldırım WHIN Başkanı) Çevre TV

GÖKHAN YILDIRIM Dünya Sürdürülebilir Enerji Enst.Başk. Akıllı Şehirler veya Sürdürülebilir Şehirler Nedir? SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme Nasıl Olmalı? SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA AKILLI KENTLER Sürdürülebilir Köy Kavramı Nasıldır? MASTER PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR GELİŞTİRMESİ Şehir Planlaması Nasıl Yapılır? DÜNYADAN AKILLI ŞEHİR ÖRNEKLERİ Hayat Kalitesi,Çevreye Saygı