Covid-19 Yayılımının Atık Sulardaki Takibi / Doç. Dr. Bilge Kocamemi Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 2 Nisan 2021

SORUN NE?

Covid-19 yayılımının atık sulardaki takibi

Covid-19 Dünya Genel Durum

Neden atıksular ile Covid-19 takibi?

Proje ekibi kimlerden oluşuyor?

Numune alımından raporlamaya kadar tüm adımlar

Numune alım aşamasından gösterge paneli aşamasına kadar tüm adımlar

Numune alınacak şehirlerin ve numune alım zamanının belirlenmesi

Arıtma tesisleri numune alma noktaları, sayı ve hacminin planlanması

Numune Alımı, Transfer, BSL-2 Lab Teslim

RT-qPCR Analizleri ve Raporlama

Grafikler- Harita

Atıksularda SARS-CoV-2 Taraması Çalışmaları

Atıksularda Covid-19 takibi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Atıksularda Covid-19 Takibi

Rt-qPCR sonuçlarının normalizasyonu

22 pilot şehir

İstanbul rutin numune alım noktaları

Mega Şehir İstanbul Periyodik Haritalar

Yeni nesil sekans (NGS) analizleri

Türkiye geneli atıksularda SARS-CoV-2 tarama çalışması sonuçları

Atıksu ve çamurlarda SARS-CoV-2 aktivite testleri

9. Dünya Su Formu