Depreme Hazırlık Kişiden ve Evden Başlar / Prof. Dr. Şerif Barış Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üyesi 4 Mayıs 2021