Döngüsel Ekonomide Organik Atıklar / Prof. Dr. Altınay Perendeci Akdeniz Üniv. Çevre Müh. Öğr. Üyesi 29 Mart 2021

Geri Dönüşüm

Döngüsel Ekonomide Organik Atıklar

Atık Sulardan Biyogaz Üretimi

PROF. DR. ALTINAY PERENDECİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ

”Atıklar aynı zamanda hammadde kaynağımızdır”

Doğrusal ekonomi açısından biyogaz üretimi neden önemlidir?

Sürdürülebilir gelişme hedefleri nelerdir?

Döngüsel ekonomide biyolojik döngü

Biyogaz üretiminde anaerobik parçalanma prosesi

Biyogaz tesisleri ve Anaerobik Prosesin kazanımları nelerdir?

Biyogaz üretimi için atık kaynaklar nelerdir?

Avrupa’da ve Almanya’da biyogaz sektörü ne durumda?

Türkiye’de biyogaz sektörü ne durumda?