Eko Tasarım ve Çevre Etiketi nedir? Prof.Dr. Nilgün Kıran CILIZ / Boğaziçi Üni. Öğr. Üyesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA NEDİR?

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında yürütülen projeler neler?

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim kalıplarını nasıl sağlarız?

EKO-TASARIM NEDİR?

Eko-Tasarım düzenlemelerine ilişkin politika araçları nelerdir?

ÇEVRE ETİKETİ NEDİR?

Türkiye’de Çevre Etiketi dönemi ne zaman başladı, yeterince uygulanıyor mu?

YEŞİL MÜTABAKAT- DÖNGÜSEL EKONOMİ EYLEM PLANI

Türk İş Dünya’sına neler getirecek?