Enerji ve İklim Değişikliği / Prof. Dr. Volkan Ediger KHAS Enerji ve Sür. Kalkınma Mrk. Direktörü 24 Mart 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ İKLİM SORUNUNA ETKİSİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE İKLİM SORUNU

Sürdürülebilir enerji ve enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim kriziyle mücadeledeki rolü

Hibrit enerji sistemleri hakkında ne biliyoruz?

Hidrojen enerji sisteminin, enerji kaynakları arasındaki yeri

Yeşil enerjinin gelecekteki yeri ve önemi

Fosil yakıtların kullanımının önüne geçebilecek miyiz?

Enerji dönüşümünde hidrojenin yeri ve önemi

Hidrojen enerjisi nasıl üretiliyor?

‘’Yenilebilir enerji teorik olarak tükenmeyen enerji demektir’’

‘’Yenilebilir enerji kaynakları ülkeler arasında güç değişimlerine neden olacak’’

Petrol ihraç eden ülkelerin durumu gelecekte ne olacak?

”Çevre farkındalığı yaratma noktasında başarılı olmaya başladık”

Hidrojen enerji sisteminin, enerji kaynakları arasındaki yeri

‘’Yenilebilir enerji teorik olarak tükenmeyen enerji demektir’’

Hidrojen enerji sisteminin dezavantajları nelerdir?

‘’Hidrojen, cam endüstrisinde hammadde olarak kullanılmaktadır’’

Fosil yakıtların kullanımının önüne geçebilecek miyiz?