İklim Değişikliği ile Mücadelede Kadın Rolü / Çukurova Üni. Müh. Fak. Çevre Müh. Bl. Bşk. Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu / 8 Mart 2021

KLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KADIN ROLÜ

”Kırsal kesimde yaşayan kadın suya ulaşmak için büyük çaba harcıyor”

Kırsaldaki kadın geleneksel tarım yapılan alanda iş gücünün yüzde 20’sini oluşturuyor

”Kırsalda çalışan kadın aynı işi yaptığı erkekten daha az kazanıyor”

Kırsal kesimde yetişen çocuklar arasındaki cinsiyet ayrımı

‘’Anadolu kadını zaten atıksız mutfağın öncülerinden’’

”Anadolu kadını neyi üretiyorsa onu tüketiyor”

”Anadolu kadını aslında kırsalda ekolojik bir yaşamda sürmektedir”

Her birey kendi seçimleriyle ekolojiye zarar vermeden de yaşayabilir!

”Tüketiciler bireysel olarak gıda israfın önüne geçebilir”

Paketli gıdaları satın alırken etiket okumak neden önemli?