İklim Değişikliği ve Küresel Isınma / Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 4 Mart 2021

ÖZEL PROGRAM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA

İklim değişikliği ve küresel ısınma ne anlama geliyor?

Yeşil Mutakabat nedir?

‘Karbon ticareti’ ifadesi bizler için ne anlama geliyor?

Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulma amacı ve faaliyetleri

Dünya iklim değişikliği gerçeğiyle nasıl ve ne zaman tanıştı?

İklim değişikliği nedir?

İklim değişikliği ve sera gazı ilişkisi

‘Küresel ısınma tüm canlı yaşamını olumsuz etkiliyor”

1972’de ilk çevre toplantısı yapıldı

Küresel iklim değişikliği dünyanın dikkatini nasıl çekti?

Çerçeve Sözleşme nedir? Ne zaman imzaladık?

”Tüketimin artmasıyla birlikte sera gazı salınımı da artmaktadır”

Müzakerelerde iklim değişikliği hakkında neler görüşülüyor?

Paris İklim Antlaşması sürecinde hangi noktadayız?

”2030 ‘a kadar Türkiye üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirecek”

Daha yaşanılır bir dünya için Türkiye’nin 2030 hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma modelleri ve Türkiye İklim değişikliğine dünya devletlerinin bakış açısı

”İklimsel değişiklik sorunu siyaset üstü bir meseledir”

Türkiye’de küresel ısınma ile mücadelede yapılanlar

Küresel ısınma sorununa Türkiye’nin tutumu ‘Daha yaşanılır bir dünya için Türkiye üstüne düşeni yapıyor”