İklim Değişikliğine Uyum / Prof. Dr. Erdem Görgün İTÜ Çevre Müh. Böl. Öğrt. Üyesi 26 Şubat 2021

SORUN NE?

İklim Değişikliğine Uyum

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

Türkiye Çevre Ajansı ve Faaliyetleri

Türkiye Çevre Ajansı’nın başlıca hedefleri nelerdir?

Yenilebilir enerji ve ormanlaşma ilişkisi

Karbon ayak izini (footprint) nasıl azaltabiliriz?

Sera gazını azaltmak için neler yapılmalı?

İklim değişikliği doğal afetler üzerinde nasıl etkili oluyor?

iklim değişikliği su kaynaklarımızı nasıl etkileyecek?

İklim değişikliği doğal afetler üzerinde nasıl etkili oluyor?

”Su kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı planlamak zorundayız”

Atık su tesislerinden çıkan suları değerlendirmek zorundayız

İklim değişikliğinin boyutlarının gerçekten farkında mıyız?

”Depozito sistemiyle ambalaj hammaddelerini toplamayı planlıyoruz”