İklim Krizi ile Mücadelede Yeşil Belediyeler

ÇEVRE GÜNLÜĞÜ

Prof. Dr. Nuri Azbar Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE YEŞİL BELEDİYELERİN ÖNEMİ

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri nelerdir?

Ekolojik ayak izi nedir?

Küresel yaşayan gezegen endeksi nedir?

‘’1970’ten 2016’ya birçok hayvan türünde yüzde 68’lik azalma görüldü’’

Tatlısu yaşayan gezegen endeksine göre hayvan popülasyonu

İklim değişikliği ve AB Yeşil Mutabakata Uyum süreci

Avrupa Birliği Kalkınma Stratejisi nedir?

‘’0’’ karbon politikası ile hedeflenen amaç

AB Enerji Birliği Stratejisi’nin alanları

Kentler ve iklim değişikliği

Yerel yönetimlerin ve belediyelerin ana görevleri

Atık yönetimi neden gerekli?

‘Atık Su’ yönetiminin önemi!

Hava kirliliğinde gelinen durum

İklim değişikliği ile mücadelede neler yapılmalı?

Değişim için geleneksel düşünce tarzını değiştirmek zorundayız!

Yeşil enerji nedir kaynakları nelerdir?

‘’Saniyede bir damla su sızdıran musluk günde 25 litre harcar’’

Yeşil belediye kriterleri nelerdir?