İnsan Hakları ve Çevre / Prof. Dr. Mehmet Okuyan Ondokuz Mayıs Üni İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi 23 Nisan 2021

Sorun Ne?

İnsan Hakları ve Çevre

Prof. Dr. Mehmet Okuyan Ondokuz Mayıs Üni İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi hiç kimseye yapma!

Çevrenin İslam dinindeki yeri

İnsan hakları ve İslam