Kaynak Verimliliği-Döngüsel Ekonomi /Ondokuz Mayıs Üni. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı 9 Mart 2021

ÇEVRE GÜNLÜĞÜ

Türkiye ve Dünyadan Çevre Haberleri

KAYNAK VERİMLİLİĞİ/DÖNGÜSEL EKONOMİ

TR83 bölgesinde kaynak verimliliği nedir?

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş

Sürdürülebilir gelişme hedefleri nelerdir?

Neden kaynak verimliliği

Yılda 100 milyar tondan fazla doğal kaynak tüketiyoruz!

Dünya’nın kaynakları tükendi, 2,8 Dünya’ya daha ihtiyaç var!

Bir milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

‘’Birleşmiş Milletler raporuna göre köklü değişimler yapılmak zorunda’’

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük tehlikesi ; su kıtlığı

Temiz su kaynakları ciddi anlamda tükenmeye başladı

Dünya üzerinde en çok kullanılan kimyasallar nelerdir?

İçme sularının içinde bulunan mikrokirleticiler