Kemirgenlerin İnsan Sağlığına Etkileri / Prof. Dr. Mustafa Sözen 15 Şubat 2021

Türkiye ve Dünyadan Çevre Haberleri Prof. Dr. Mustafa Sözen / Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bl. Öğretim Üyesi KEMİRGENLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ İnsan sağlığında kemirgenlerin rolleri nelerdir? KEMİRGEN POPÜLASYONUNUN TÜRKİYE’DEKİ ORANI Türkiye 66 kemirgen türüne ev sahipliği yapıyor! KEMİRGENLER İNSAN SAĞLIĞI İÇİN NEDEN TEHDİTTİR? Kemirgenler çok sayıda virüs yayabilme kapasitesine sahip KEMİRGEN CANLILARIN EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ Kemiriciler ekosistemdeki kuş ve sürüngenlerin temel besin kaynağıdır