Kentsel Madencilik Nedir? Döngüsel Ekonomide Madenciliğin Rolü Nedir? | Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı

Bulunduğumuz çağda insanoğlunun madenlere olan ihtiyacı nasıl bir değişim-dönüşüm gösterdi, bunun nasıl etkileri oldu?
Döngüsel ekonomi nedir, neden ihtiyacımız var?


Döngüsel ekonomide madenciliğin yeri nedir? Madencilik olmadan bu model sürdürülebilir mi?
Kentsel madenciliğin tarifi nedir, önemi ve avantajları nelerdir? Madenciliğe alternatif olabilir mi?
Kentsel Atıkların ekonomik değeri nedir, bu atıkları ekonomik olarak değerlendirmek için hangi yöntemler kullanılıyor?
Dünya’da ve Ülkemizde kentsel atıkların değerlendirilmesi ne düzeyde, gereken önem veriliyor mu?
Kentsel atıkların geri dönüşümü için endüstriyel yöntemlerin geliştirilmesi için neler yapılmalı, üniversite ve sanayii nasıl hareket etmeli?