Marinalarda Çevre Yönetimi Uygulamaları / Can Akaltan / Deniz Turizmi Birliği Derneği Yön. Kur. Üyesi

Türkiye’deki Marinaların ortak bir sürdürülebilir stratejisi var mı?
▪️ Marinalarda çeşitli aktiviteler sonucu oluşan atıklar nelerdir?
▪️ Marinalarda çevre yönetimi ve çevre uygulaması adına hangi projeler uygulanıyor?