Mikroplastiklerin Deniz Canlıları Üzerindeki Etkisi / Doç. Dr. Ülgen Aytan / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi 31 Mart 2021

MİKROPLASTİKLERİN DENİZ CANLILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mikroplastik nedir ve nasıl oluşur?

Mikroplastik kavramı ne zaman hayatımıza girdi?

‘Deniz çöplerinin yüzde 80’i plastik atıklardan oluşmaktadır’

Antroposen çağı nedir?

‘’Plastik atıklar Güney Kutbundan tropikal deniz dibine kadar yayılmıştır’’

‘’Birçok deniz canlısının midesinde plastik atık saptanmıştır’’

Plankton nedir?

Mikroplastiklerin kaynağı nedir?

5 mm’den küçük plastikler mikroplastik kategorisine girer

Birincil ve ikincil mikroplastikler nelerdir?

Plastik kirliliğinde mevcut durum nedir?

Plastik kirliliğinin kaynakları nelerdir?