Mikroplastiklerle iklim değişikliği arasındaki ilişki nedir?/Doç. Dr. Ülgen Aytan RTE Üni Öğr Üyesi

Mikroplastikler denizlerimizin biyojeokimyasını nasıl etkiliyor ?

DENİZLERDE PLASTİK KİRLİLİĞİ

Plastikler deniz ve okyanuslardaki canlıları nasıl etkiler?

Mikroplastik nedir, kaynakları nelerdir, hangi yollarla denizlere taşınır?

FARKINA VARAMADIĞIMIZ TEHLİKELİ KİRLETİCİLER

MİKROPLASTİKLER Mikroplastiklerle iklim değişikliği arasındaki ilişki nedir?

GİTTİKÇE BÜYÜYEN BİR ÇEVRE VE İKLİM SORUNU OLAN PLASTİKLER

Mikroplastiklerle iklim değişikliği arasındaki ilişki nedir?

DENİZLERİMİZDE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU

Mikroplastiklerle müsilaj oluşumu arasında bir ilişki var mı?