Müsilajın Nedenleri Ve Etkileri Nelerdir? / Doç.Dr. Çolpan Polat Beken/ Çevre ve Deniz Bilimci

MARMARA DENİZİ’NİN GENEL ÇEVRESEL DURUMU NEDİR?

Kirleticiler ve çevre açısından alınacak tedbirler neler?

MÜSİLAJIN NEDENLERİ VE ETKİLERİ NELERDİR?

İstilanın sebebi deniz kirliliği mi?