Pandeminin yoksulluk üzerindeki etkisi ve Pandemi öncesi ile bugün arasındaki fark nedir?|Hacer FOGGO

 Yoksullukla Mücadelede Başarılı Bir Dayanışma Modeli : Derin Yoksulluk Ağı