Sağlıklı bir şehrin nitelikleri nelerdir? | Prof. Dr. Feza KARAER – Bursa Uludağ Üniversitesi

KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dünya’da kentleşme ve kentlerdeki başlıca sorunlar neler?

SAĞLIKLI KENT AKIMI KAÇ YILINDA VE NEREDE BAŞLAMIŞTIR?

Sağlıklı bir şehrin nitelikleri nelerdir?

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Çevresel sürdürülebilirlik için neler yapılmalı?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentlerde İklim Değişikliğinin etkileri neler?