Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nasıl Farkındalık Yaratırız? / Pınar Ayhan Tohumluk Vakfı Başkanı 15 Nisan 2021

ÇEVRE GÜNLÜĞÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN NASIL FARKINDALIK YARATIRIZ?

Pınar Ayhan Tohumluk Vakfı Başkanı

Çevre sorunlarına karşı toplumsal bilinç oluşturabilir miyiz?

Tohumluk Vakfı’nın amaçları ve faaliyetleri

Tohumluk Vakfı’ndan sevgi yolu projesi

Toprak ve doğa için ”şehirde ve kırsalda yaşayan herkesin el ele vermeli”

Sahneden sahaya sanat nasıl aktarılır?