Tarımsal atıklardan sürdürülebilir lif eldesi / Prof.Dr Emine Dilara Koçak Marmara Üni Öğr. Üyesi

Tarımsal kuraklık tehlikesi

Yaşanan kuraklık için hangi önlemler alınmalı?

Kuraklık hangi tarım ürünlerini etkiliyor?