Tarımsal Kuraklık / Prof.Dr.Öner Çetin / Dicle Üni. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar Ve Sulama Böl.Bşk.

TARIMSAL KURAKLIK TEHLİKESİ

Yaşanan kuraklık için hangi önlemler alınmalı?

Kuraklık hangi tarım ürünlerini etkiliyor?