Toprak Kirliliğinin Canlı Yaşamına Etkileri / Doç. Dr. Efsun Dindar Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Nisan 2021

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN CANLI YAŞAMINA ETKİLERİ

Toprak kirliliği canlı yaşamını nasıl tehdit ediyor?

Toprak kirliliği nedir?

Toprağı nasıl kirletiyoruz?

Toprak kirliliğinde insan faktörü

Toprak kirliliğine neden olan faktörler

Toprak kirliliği nasıl önlenir?

Toprak kirliliği çevreyi nasıl etkiliyor?

Toprak kirliliğinin insan sağlığına etkileri

Toprak kirliliğinin boyutları