Türkiye’de Arazi Bozulumu ve Tahribatı /Dr. Hikmet Öztürk TEMA Vakfı Genel Müdür Yrd. 19 Şubat 2021

Türkiye’de Arazi Bozulumu ve Tahribatı

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi

Azotlu gübreler sera gazı yayılımını arttırıyor

Kimyasal gübre kullanımı neden arttı?

Daha fazla gübre kullanarak derelerimizi ve sulak alanlarımızı tahrip ediyoruz

“Tüketim toplumu olmaktan vazgeçmek zorundayız”

”İnsanoğlu doğanın kendi yapısını bozmaktan vazgeçmeli!”

İnsan faktörünün doğa tahribatındaki rolü

Ağaçlandırma çalışmalarının doğaya faydaları

Doğanın içinde yaşayan insanların ömür süresi daha uzundur

Hayvancılıkta aşılması gereken sorunlar nelerdir?

İklim değişimi, tarım ve sanayileşme ilişkisi

Daha fazla gübre kullanarak derelerimizi ve sulak alanlarımızı tahrip ediyoruz