Türkiye’deki Suriyelilerin Durumu / Oytun Orhan ORSAM Levant Uzmanı

Sorun Ne?

Oytun Orhan ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) Levant Uzmanı

SURİYELİ MÜLTECİLER

Suriyelilerin Türkiye’ye Toplumsal ve Ekonomik Etkileri

Suriyelilerin ülke dışına göç süreci: göçün nedenleri, suriyelilerin varış noktaları ve günümüzde ülkelere göre dağılımı