Güneş enerjisi sektörünün Türkiyedeki gelişimi/ Volkan Karaben – TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü / 2. Bölüm

TSKB GES FİNANSMANINA YOĞUNLAŞACAK

“Güneş Enerjisi Santrallerine 200 milyon dolar finansman sağlayacak ”

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

İç tüketime yönelik çatı ve zemin üstü GES yatırımlarına talep artışı var mı?

TSKB’nin finansman sağladığı yatırımlar içindeki GES payı nedir?