Yenilenebilir Enerji Senfonisi / Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 16 Nisan 2021

YENİLEBİLİR ENERJİ SENFONİSİ

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

”Geleceği geleceğin teknolojileri planlamak lazım”

Türkiye Çevre Platformu neler yapıyor?

Eurosolar Türkiye hedefleri

”Yenilebilir enerjiden elektrik üretimi en ucuz fiyatlandırmaya sahiptir”

”Uzun vadede en iyiyi planlayarak hayata geçirmeliyiz”

Sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmak neden önemli?

Yenilebilir enerjide kesiklilik sorununu nasıl aşabiliriz?

”Fosil yakıtların kullanımı insan sağlığını da tehdit etmekte”

Yenilebilir enerji insanoğlu için neden çok önemli?

Sürdürülebilir enerjide öncü ülkeler

”Türkiye, Jeotermal enerjide ciddi büyüme kaydetti”