Yeşil Mutabakat Kapsamında Yenilenebilir Enerji / Prof. Dr. Nuri Azbar Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilebilir enerji nedir?

Hangi tür kaynaklardan yenilebilir enerji üretilir?

Yenilebilir enerji neden önemli?

Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal) Anlaşması nedir?

Amaç 2050 yılına kadar ‘sıfır emisyona’ ulaşmak

”Biyogaz organik atıklardan üretilen gazdır”

”Biyogazın temel maddesi bitkisel atıklar ve hayvansal gübrelerdir”

Yenilebilir enerji kaynaklarından biri de ‘biyogazdır’

Temiz enerji kaynaklarından bir olan, biyogazın önemi

Yenilikçi biyogaz üretim çalıştayı

Etkin biyogaz üretimi ve güncel yenilikler çalıştayı

Çalıştayın oluşturulma amaç ve kapsamları

”Hidrojen gelecekte önemli bir enerji kaynağı olacaktır”

Türkiye’de evsel çöpler 40 milyon